Support

Dụng cụ vặn ốc hoạt động bằng điện Estic (Handy 2000 lite)

( đánh giá ) 51 lượt xem  

Tool line up | Tool list

Rate Torque
(Nm)
Tool model
Angle type  Pistol type  Straight type
5 EH2-R0005-P  EH2-R0005-S
10 EH2-R0010-P  EH2-R0010-S
16 EH2-R1016-P  EH2-R1016-S
20 EH2-R1020-A  EH2-R1020-P  EH2-R1020-S
30 EH2-R1030-A  -
35 EH2-R2035-S(PH)  EH2-R2035-S
50 EH2-R2050-A  -
55 EH2-R2055-S(PH)  EH2-R2055-S
80 EH2-R2080-A  -
85 EH2-R2085-PH  EH2-R2085-S
120 EH2-R2120-A  EH2-R2120-PH  EH2-R2120-S
180 EH2-R2180-A  -
200 EH2-R3200-S
260 EH2-R3260-S
270 EH2-R3270-A  -
320 EH2-R3320-S
370 EH2-R3370-A  -
420 EH2-R3420-S
450 EH2-R3450-A  -
600 EH2-R3600-A  -

Tool line up | Pistol type (Direct or Pulse)

Applicable Torque Range : 1~120Nm

Tool model Applicable
Torque 
Max. Speed  Output Shaft  Weight  Tightening mode
(Nm)  (rpm)  (mm)  (Kg)
EH2-R0005-P  1-5 2543 9.5 sq  1.1 Direct/Pulse
EH2-R0010-P  2-10 1415 9.5 sq  1.1 Direct/Pulse
EH2-H0015-P  3-15 3075 9.5 sq  1.2 Pulse
EH2-R1016-P  3.2-16  1871 9.5 sq  1.4 Direct/Pulse
EH2-R1016-PH  3.2-16  1871 9.5 sq  1.4 Direct/Pulse
EH2-R1020-P  2-20 1580 9.5 sq  1.4 Direct/Pulse
EH2-R1020-PH  2-20 1580 9.5 sq  1.4 Direct/Pulse
EH2-H1030-P  6-30 3075 9.5 sq  1.4 Pulse
EH2-P1050-P  10-50 1580 12.7 sq  1.7 Pulse
EH2-S1050-P  10-50 2121 12.7 sq  1.7 Pulse
EH2-T0050-P  10-50 2121 12.7 sq  1.5 Pulse
EH2-R2085-PH  17 - 85  605 12.7 sq  2.7 Direct
EH2-R2120-PH  24 - 120  438 12.7 sq  2.8 Direct

Tool line up | Angle type (Direct or Pulse)

Applicable Torque Range : 4~600Nm

Tool model Applicable
Torque 
Max. Speed  Output Shaft  Weight  Tightening mode
(Nm)  (rpm)  (mm)  (Kg)
EH2-R1020-A  4-20 1541 9.5 sq  1.4 Direct/Pulse
EH2-R1030-A  6-30 1053 9.5 sq  1.5 Direct/Pulse
EH2-T0040-A  8-40 1885 9.5 sq  1.7 Pulse
EH2-R2050-A  10-50 1169 9.5 sq  2.1 Direct/Pulse
EH2-H1070-A  14 - 70  1500 12.7 sq  2 Pulse
EH2-R2080-A  16 - 80  720 12.7 sq  2.5 Direct/Pulse
EH2-H2100-A  20 - 100  1125 12.7 sq  2.8 Direct/Pulse
EH2-R2120-A  24 - 120  404 12.7 sq  3 Direct/Pulse
EH2-H2140-A  28 - 140  753 12.7 sq  3.3 Pulse
EH2-R2180-A  36 - 180  276 19.0 sq  3.2 Direct/Pulse
EH2-R3270-A  54 - 270  265 19.0 sq  7.7 Direct
EH2-R3370-A  74 - 370  207 19.0 sq  7.7 Direct
EH2-R3450-A  90 - 450  172 25.4 sq  10.5 Direct
EH2-R3600-A  120 - 600  126 25.4 sq  10.5 Direct

Tool line up | Straight type (Direct or Pulse)

Applicable Torque Range : 1~420Nm

Tool model Applicable Torque
Range 
Max. Speed  Output Shaft  Weight  Tightening mod
(Nm)  (rpm)  (mm)  (Kg)
EH2-R0005-SC  1-5 2543 9.5 sq  1.1 Direct/Pulse
EH2-R0005-SL  1-5 2543 6.35 Hex  1.2 Direct/Pulse
EH2-R0005-SP  1-5 2543 6.35 Hex  1.2 Direct/Pulse
EH2-R0010-SC  2-10 1415 9.5 sq  1.1 Direct/Pulse
EH2-R0010-SL  2-10 1415 6.35 Hex  1.2 Direct/Pulse
EH2-R0010-SP  2-10 1415 6.35 Hex  1.2 Direct/Pulse
EH2-R1016-S  3.2-16  1871 9.5 sq  1.3 Direct/Pulse
EH2-R1020-S  2-20 1580 9.5 sq  1.3 Direct/Pulse
EH2-R2035-S  7-35 1754 9.5 sq  2 Direct/Pulse
EH2-R2055-S  11-55 1080 12.7 sq  2.2 Direct/Pulse
EH2-R2085-S  17 - 85  605 12.7 sq  2.4 Direct/Pulse
EH2-R2120-S  24 - 120  438 12.7 sq  2.5 Direct/Pulse
EH2-R3200-S  40 - 200  397 19.0 sq  6 Direct
EH2-R3260-S  52 - 260  311 19.0 sq  6 Direct
EH2-R3320-S  64 - 320  258 19.0 sq  6.5 Direct
EH2-R3420-S  84 - 420  189 19.0 sq  6.5 Direct

High speed tool line up | Pulse mode only tool list

Tool model  Type Applicable Torque Range  Max. Speed  Output Shaft  Weight
Nm  ft lb rpm  rpm mm  Inch  Kg  lb
(100VAC)  (200VAC)
EH2-H0015-P Pistol 3-15 2.2-11.1 2000 3075 9.5 3/8 1.2 2.6
EH2-H1030-P  6-30 4.4-21.1 1.4 3.1
EH2-S1050-P  10-50 7.4-36.9 1400 2121 12.7 1/2 1.7 3.7
EH2-H0020-A Angle 43941 3.0-14.8 1027 1540 9.5 3/8 1.2 2.7
EH2-H1070-A  14-70  10.3-51.6 1000 1500 12.7 1/2 2 4.4
EH2-H2100-A  24-100  17.7-73.8 750 1125 2.6 5.7
EH2-H2140-A  36-140  26.6-103.3 502 753 19 3/4 3 6.6

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đăng ký
nhận bản tin
Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
Đăng ký nhận bản tin để cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Module 'igbinary' already loaded

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: