Support

Dụng cụ vặn ốc hoạt động bằng pin Esitc (Handy 2000 Cordless)

( đánh giá ) 64 lượt xem  

  Cordless tool | Control Unit

Model Power Wireless
standard
Tool pairing Max. CH/JOB Data capacity Communication ports
EHC-IF20-Z1/2 100-230VAC IEEE802.15.4 1 99CH/99JOB Tightening result30,000
Torque curve
15
(OK
5, NG10)
System error history
50
I/O INPUT: 16
I/O OUTPUT: 16
RS-232C
Fieldbus
Ethernet
USB, mini USB

  Cordless tool | Battery/Charger

 

Battery  Battery
Rate output
Weight
(Kg)
Battery capacity in
tightening qty(appx.) 
Applicable
tool
Full charge
Time
(Min)
Protection
function
Charger
input
voltage
Charger
model
Charger
output
Hard Joint Soft Joint
BPL-2510ES  DC25.2V / 1.0Ah  390 900 600 Pistol type  45 Overcharge
prevention
AC100-
240V
50/60Hz
BC1475ES 2A±0.2A
BPL-2520ES  DC25.2V / 1.95Ah  540 1,600 1,200 Pistol type  75 2A±0.2A
BPL-3620ES  DC36V / 2.0Ah  680 Angle type  90 1.6A±0.2A

 

Cordless tool line up | Pistol type(Direct or Pulse)

 

Tool model Applicable
Torque Range
Max.
Speed 
Output Shaft  Weight length Battery Tightening mode
Nm  ft lb  rpm  mm  Inch  Kg  lb  mm  Inch
EHC-R0005-PZ1 or 2  1-5 0.7-3.7  1440 9.5 sq  3/8 1.3 2.87 217 8.5 BPL-2520ES Direct
/Pulse
EHC-R0008-PZ1 or 2  1.6-8  1.2-5.9  936 Direct
/Pulse
EHC-R0012-PZ1 or 2  2.4-12  1.8-8.9  638 Direct
/Pulse
EHC-L0026-PZ1 or 2 5.2-26  3.8-19.2  936 1.6 3.53 241 9.5 BPL-2520ES Pulse
EHC-L0026-PZ1 or 2(PP)

 

Cordless tool line up | Angle type(Direct or Pulse)

Tool model Applicable Torque
Range
Max.
Speed 
Output Shaft  Weight  Length  Battery
Nm  ft lb  rpm  mm  Inch  Kg  lb  mm  Inch  
EHC-R1030-AZ1 or 2 6-30 4.4-22.1  393 9.5 sq  3/8 2 4.4 566 22 BPL-3620ES
EHC-R1030-AZ1 or 2(PP)
EHC-R1030-AZ1 or 2(BP)
EHC-R1050-AZ1 or 2 10-50 7.4-36.9  215 2 5.1 581 23
EHC-R1050-AZ1 or 2(PP) 
EHC-R1050-AZ1 or 2(BP)
EHC-R1065-AZ1 or 2 13-65  9.6-48.0  166 12.7 sq  1/2 3 6.6 613 24
EHC-R1065-AZ1 or 2(PP) 
EHC-R1065-AZ1 or 2(BP)
EHC-R1090-AZ1 or 2 18-90  13.3-66.4  117 3 7.1 647 26
EHC-R1090-AZ1 or 2(PP) 
EHC-R1090-AZ1 or 2(BP)

 

Cordless tool line up | Angle type(Pulse mode only)

Tool model Applicable Torque
Range
Max.
Speed 
Output Shaft  Weight  Length  Battery
Nm  ft lb  rpm  mm  Inch  Kg  lb  mm  Inch  
EHC-T0020-AZ1 or 2 4-20 3.0-14.8  1029 9.5 sq  3/8 1.9 4.2 539 21 BPL-3620ES
EHC-T0020-AZ1 or 2(PP)
EHC-T0020-AZ1 or 2(BP)
EHC-T0040-AZ1 or 2 8-40 5.9-29.5  844 2.2 4.9 552 22
EHC-T0040-AZ1 or 2(PP) 
EHC-T0040-AZ1 or 2(BP)
EHC-T0070-AZ1 or 2 14-70  10.3-51.6  581 12.7 sq  1/2 2.8 6.2 580 23
EHC-T0070-AZ1 or 2(PP) 
EHC-T0070-AZ1 or 2(BP)
EHC-T2100-AZ1 or 2 20-100  14.8-73.8  608 3 6.6 617 24
EHC-T2100-AZ1 or 2(PP) 
EHC-T2100-AZ1 or 2(BP)
 

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Đăng ký
nhận bản tin
Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
Đăng ký nhận bản tin để cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt