Support

Máy khoan Uryu UD-50S, UD-60S, UD-80S

( đánh giá ) 127 lượt xem  

Model Kích thước mũi khoan Tốc độ không tải Tổng chiều dài Khối lượng bao gồm kẹp Từ tâm đến cạnh bên Kích thước kẹp  Loại trục Mức tiêu hao khí trung bình
mm in rpm mm in kg lb mm in mm in in-thr'd m3/min ft3/min
UD-50S-200 3 No.5 23000 200 7  7/8 0.70 1.5 21.0 53/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.40 14
UD-50S-45 6 1/4 5000 210 8 9/32 0.85 1.87 21.0 53/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.40 14
UD-50S-22 8 5/16 2200 205 8 1/16 0.83 1.83 21.0 53/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.40 14
UD-60S-29 8 5/16 2900 227 8 15/16 1.05 2.32 22.5 57/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.50 18
UD-60S-20 8 5/16 2000 238 9 3/8 1.15 2.54 22.5 57/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.50 18
UD-60S-15 8 5/16 1600 238 9 3/8 1.15 2.54 22.5 57/64 8 5/16 3/8-24UNF 0.50 18
UD-60S-07 13 1/2 700 272 10 23/32 1.35 2.98 22.5 57/64 8 5/16 1/2-20UNF 0.50 18
UD-60S-04 13 1/2 500 279 10 63/64 1.35 2.98 22.5 57/64 8 5/16 1/2-20UNF 0.50 18
UD-80S-12 13 1/2 1200 277 10 29/32 1.60 3.53 26.0 1 1/64 13 1/2 1/2-20UNF 0.65 23
UD-80S-07 13 1/2 700 300 11 13/16 2.10 4.73 26.0 1 1/64 13 1/2 1/2-20UNF 0.65 23
UD-80S-04 16 5/8 400 307 12 23/32 2.70 5.95 26.0 1 1/64 16 5/8 5/8-16UN 0.65 23
UD-80S-12G 13 1/2 1200 282 11 7/64 2.30 5.06 26.0 1 1/64 13 1/2 1/2-20UNF 0.65 23
UD-80S-07G 13 1/2 700 305 12 1/64 2.80 6.16 26.0 1 1/64 13 1/2 1/2-20UNF 0.65 23
UD-80S-04G 16 5/8 400 313 12 21/64 3.40 7.50 26.0 1 1/64 16 5/8 5/8-16UN 0.65 23
Đăng ký
nhận bản tin
Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt
Đăng ký nhận bản tin để cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất hưởng quyền lợi giảm giá riêng biệt